0174 29 73 74

Bovendijk 12, Kwintsheul

Privacy Verklaring

Beste relatie,

 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Het komt erop neer dat wij moeten kunnen verantwoorden wat wij met uw persoonsgegevens doen en dat u ons vertrouwt met deze gegevens. We nemen onze verantwoordelijkheid voor de veiligheid van uw persoonlijke gegevens serieus. Daarom zullen wij deze zo goed mogelijk beschermen en zijn wij transparant over de gegevens die we over u verzamelen en wat wij hiermee doen.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze Privacy Verklaring.

 

Ad Koremans woning- & projectinrichting hecht veel waarde aan de veiligheid van uw persoonsgegevens. Middels deze Privacy Verklaring willen wij duidelijk maken hoe wij omgaan met uw gegevens. Wij houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Dit betekent dat wij:

 • Uw persoonsgegevens opnemen in ons gegevensbestand
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze respecteren
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Om uw toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Zowel technische als organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat wij u de veiligheid van uw gegevens kunnen garanderen
 • Uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen indien dit voor hen noodzakelijk is om hun werkzaamheden voor ons volgens een overeenkomst te kunnen uitvoeren of om te voldoen aan wettelijke eisen

 

Verwerking van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden enkel door ons verwerkt:

 • Met als doel u te voorzien van de gewenste materialen en/of werkzaamheden die ten grondslag liggen aan de uitvoering van de gesloten overeenkomst middels een offerte en/of factuur
 • Wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn
 • Wanneer er sprake is van een gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld bij een uitnodiging voor een workshop of het toezenden van een kerstgroet
 • Met als doel “algemeen klantencontact” om u zo sneller en beter van dienst te kunnen zijn

 

Hiervoor zijn de volgende persoonsgegevens noodzakelijk:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail
 • Correspondentie

 

In sommige situaties vergemakkelijkt het de uitvoering van onze werkzaamheden als wij foto’s nemen van de betreffende onderdelen in uw woning of bedrijfspand. Wij zullen hiervoor altijd alvorens mondeling om uw toestemming vragen. Deze foto’s slaan wij op in ons gegevensbestand en worden uitsluitend intern gebruikt en alleen indien noodzakelijk aan derden verstrekt. Indien wij foto’s op onze Facebookpagina plaatsen, zullen wij hier tevens altijd alvorens uw toestemming voor vragen.

 

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens en eventueel foto’s van uw woning of bedrijfspand worden alleen aan partijen verstrekt voor wie dit noodzakelijk is om hun werkzaamheden in samenwerking met ons volgens een overeenkomst uit te voeren (bijvoorbeeld loodgieter, stukadoor, elektricien, timmerman, etc.). Ook deze partijen zullen de veiligheid van uw gegevens waarborgen.

 

Bewaartermijn

De volgende persoonsgegevens bewaren wij voor onbepaalde tijd in ons gegevensbestand met als doel u in de toekomst snel van dienst te kunnen zijn wanneer informatie uit het verleden noodzakelijk is. Bij het aanmaken van een nieuw klantaccount zullen wij uw toestemming ervoor vragen of wij de volgende persoonsgegevens voor onbepaalde tijd mogen opslaan:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail
 • Correspondentie
 • Offertes en facturen uit het verleden die op uw naam staan

 

Na afronding van onze werkzaamheden zullen wij eventuele foto’s definitief verwijderen uit ons gegevensbestand, deze blijven dus niet bewaard.

 

Beveiliging

Wij hebben de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen:

 • Back up Data
 • Beveiligde archiefkast
 • Interne bewustwording en gedrag onder ons team

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens en foto’s die wij van u opgeslagen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van de partijen met wie wij samenwerken. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan deze verzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komen we hierin niet tot een overeenstemming, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/). Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

 

Vragen over onze Privacy Verklaring?

Indien u vragen heeft over onze Privacy Verklaring kunt u contact opnemen met:

Shirley Koremans

Ad Koremans woning- & projectinrichting

Bovendijk 12

2295 RZ  KWINTSHEUL

0174-297373

shirley@adkoremanswonen.nl

Wij voorzien u graag van een passend advies

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Adviesgesprek inplannen